Eurasia Tunnel ( Istanbul Strait Road Tube Crossing Project )

NEWS


Eurasia Tunnel ( Istanbul Strait Road Tube Crossing Project )

Avrasya Tünelinde, tam ölçekli yangın testi yapılarak, AV 650 ürününün eşsiz formülasyonu sayesinde, dünyanın en az kalınlıkla yangın koruma kaplaması sağlanmıştır. Diğer rakip ürünlerle kıyaslandığında, çok ciddi maliyet farkı yaratılarak, ekonomik ve üstün performanslı çözüm sağlanmıştır. 

Düşük yoğunluk ve aynı zamanda yüksek mukavemet sağlanarak, malzeme kullanım miktarı azaltılmıştır. 

Rakip ürünlerin kalınlıklarından %50 daha az kalınlıkla çözüm sağlanarak, işçilik ve malzeme maliyeti minimize edilmiştir. 

Uygulama hızı yüksek çözümle zaman tasarrufu sağlanmıştır.

Mala ve perdah bitişte, düz yüzey sağlanarak, pürüzlülük katsayısı düşürülmüş, fan ve dayalı kablaj, elektrik gücü minimize edilerek, imalat ekonomisi yanında, çevre etkileşim tesiri azaltılmıştır. 

Pictures

  • Istanbul Strait Road Tunnel
  • Tunnel Siesmic Joint
  • Istanbul Strait Road Tunnel Fireproofing Works
  • AV 650 Tunnel Fireproofing
  • Tunnel Fireproofing Denge Yapi
  • AVIKOTE AV 650 Tunnel Fireproofing
  • Siesmic Joint on Tunnel